Antroposenden hakikat ötesi sürdürülebilirlik hikayeleri…

Posts by Itri Levent Erkol:

ÇED Neden Gereklidir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 4. Maddesi’nde; “Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek […]